رنگ سال ۲۰۱۸ توسط پنتون اعلام شد – PANTONE 18-3838 Ultra Violet

 

بنفش رنگارنگ و تحریک آمیز است، PANTONE 18-3838 Ultra Violet، ارتباط با اصالت، نوآوری و تفکر خیالی خاصیت این رنگ عجیب است که ما را نسبت به آینده روشن و آگاه میکند.

 

طراحان وب سایت و مدیا جهت استفاده رنگ سال ۲۰۱۸ HTML از کد ۶۵۴EA3 استفاده نمایید.

 

طراحان گرافیک برای کار چاپ از کد چهار رنگ CMYK اسفاده نمایید C=76 M=75 Y=0 K=0

 

روانشناسی رنگ بنفش :

خواص روانی مثبت این رنگ سال ۲۰۱۸ آگاهی معنوی، چشم نوازی، صحت، حقیقت و کیفیت هست.خواص روانی منفی این رنگ هم درونگرایی، انحطاط، سرکوب و حقارته.این رنگ دارای کوتاهترین طول موج هست.

 

این رنگ بالاترین سطح آگاهی و تفکر حتی در عرصه های معنوی رو داراست. این رنگبسیار دعوت کننده به درون است و اونقدر تفکر رو عمیق میکنه که میشه در مدیتیشنها استفاده بشه و در این مورد بیشترین کیفیت رو داراست.

 

منبع : گرافیک ایران