به راحتی طراحی کنید

همکاری با ما

شرایط کاری گرافچه 

 

- افزایش سطح کاربری به سطح همکاری مستلزم ارائه طرح های شما بعنوان یک طراح در گرافچه است. چنانچه پس از یک ماه از فعال شدن حساب همکاری شما فعالیتی بعنوان ارائه دهنده طرح نداشته باشید، حساب شما از سطح همکاری به سطح کاربری تنزل می یابد.

 

 - طرح هایی که شما در گرافچه بارگذاری می کنید باید در چهارچوب استاندارهای گرافچه باشد و پس از تایید ناظرین در گرافچه قابل دسترسی خواهند شد.

 

- نتیجه طرح های ارسال شده پس از ارزیابی ناظرین گرافچه واعمال اصلاحات مورد نیاز به اطلاع شما خواهد رسید و طرح مذکور در گرافچه قابل دسترس خواهد شد.

 

شرایط مالی گرافچه

 

- سیاست مالی همکاری در گرافچه به این صورت خواهد بود که در هر بار فروش 70 درصد مبلغ فروش به حساب مالک طرح و 30 درصد به حساب گرافچه واریز خواهد شد.

 

- سیاست قیمت گذاری گرافچه بر اساس { قیمت کمتر_ مشتری بیشتر _سود بیشتر} تعیین شده است، لذا قیمت های مطرح شده برای خریدار معقول بوده و ارزش خرید محصولات را برای مشتری افزایش می دهد.

 

- چنانچه طرح های ارسال شده قبلا در سایتهای دیگر بارگذاری شده باشد درصد مشارکت فروش به 50% تغییر می یابد.

 

- سطوح کارهای ارئه شده براساس سه دسته بندی " معمولی ، نیمه حرفه ای ، حرفه ای" خواهد بود که سطح کاری توسط تیم ناظرین گرافچه تعیین خواهد شد.

 

- قیمت طرح ها بر اساس سطح کاری طرح بین 1 تا 3 هزار تومان توسط تیم ناظرین گرافچه تعیین خواهد شد. بدیهی است هر چه سطح کار ارائه شده بالاتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.

 

- شما می توانید قیمت پیشنهادی خود را همراه با باگذاری طرح ارسال کنید و پس از ارزیابی ناظرین گرافچه پیشنهاد شما تایید و یا اصلاح خواهد شد.

 

- بارگذاری طرح های رایگان طبیعتا با استقبال بیشتر مواجه خواهد شد و این امر سبب قرار گرفتن نام و حساب کاربری شما در طراحان برتر خواهد شد. لذا توصیه می شود طرح های رایگان نیز ارئه شود تا نام و سایر طرحای شما نیز مطرح بشود.

 

- مبالغی که از فروش طرح ها بدست می آید در حساب کاربری طراح ذخیره خواهد شد و اگر مقدار آن از 20 هزار تومان بیشتر بشود، امکان ارسال درخواست تسویه برای طراح فراهم خواهد شد. پس از ارسال درخواست تسویه در مدت 24 ساعت مبلغ به حساب طراح واریز و از طریق پیامک به ایشان اعلام خواهد شد.


©کلیه حقوق ثبت و ارزش مطالب ، تصاویر و فایل ها متعلق به سایت گرافچه میباشد و استفاده از آن برای مقاصد تجاری غیر قانونی است .